سینی کابل

سینی های کابل فلزی از ورق فولادی معمولی یا ورق استیل زنگ نزن ساخته می شود. ضخامت سینی ها ، عرض و ارتفاع آنها و تعداد خم های واقع در لبه های بالای آنها بر مبنای مشخصات بارگذاری و تعداد و نوع کابل ها، توسط کارفرما معین می شود. سینی های ساخته شده از ورق فولادی در وان های روی مذاب به صورت عمقی گالوانیزه می شود (HDG) . در محیط های اسیدی و خورنده از ورق استیل زنگ نزن ( ترجیحاً 316 L) استفاده می گردد. در محیط های خشک و گرم می توان از ورق های گالوانیزه فابریک نیز استفاده نمود. در این نوع سینی ها ، محل های برش و پانچ فاقد پوشش روی است که در صورت وجود رطوبت در محیط امکان زنگ زدن خواهند داشت. سینی ها به طور معمول در شاخه های 3 متری ساخته می شود مگر اینکه کارفرما مشخصات دیگری طلب نماید.