یو پی اس UPS

شرکت مهندسی تالیران با هدف ارائه راه حلی جامع و فراگیر و ایجاد هماهنگی بین محصولات این شرکت ( تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف و منابع تغذیه آنها )، اقدام به همکاری با برندهای معتبر و مطرح دنیا در زمینه سیستم های یو پی اس نموده است.  این یو پی اس ها در مدلهای Online ,Offline و در ظرفیتهای 3kVA تا 1650kVA و با تکنولوژی با ترانس و بدون ترانس ساخته می شوند. تنوع در انتخاب و کیفیت بالا از ویژگیهای این یو پی اس ها می باشد. 

یو پی اس - TLEP 10K

ظرفیت خروجی: 10 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLEPI 6K

ظرفیت خروجی: 6 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - Master 6K

ظرفیت خروجی: 6 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLGP 801

ظرفیت خروجی: 1 کیلو ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLHI 10

ظرفیت خروجی: 8~10 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLHPM1106-30KVA

ظرفیت خروجی: 6~30 کیلو ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLHIP 3301 S/H

ظرفیت خروجی: 8~10 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
ضریب توان 0.9 / 0.8

یو پی اس - TLMP S RT2 1kVA

ظرفیت خروجی: 900~1000 ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLMP RT 6kVA

ظرفیت خروجی: 5.4~6 کیلو ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLMP S RT 1kVA

ظرفیت خروجی: 900~1000 ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLMEMO S RT 1kVA

ظرفیت خروجی: 800~1000 ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLHP960C-RM

ظرفیت خروجی: 4.2~6 کیلو ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.7

یو پی اس - TLHP910C-RM

ظرفیت خروجی: 800~1000 ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLYDC3310 S/H

ظرفیت خروجی: 10~9 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی 3 فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLMP 10kVA S/H

ظرفیت خروجی: 9~10 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLMP S 6kVA

ظرفیت خروجی: 5.4~6 کیلو ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLMP S 1kVA

ظرفیت خروجی: 900~1000 ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.9

یو پی اس - TLMEMO 10kVA

ظرفیت خروجی: 8~10 کیلو ولت آمپر
ورودی 3 فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLMEMO S 6kVA

ظرفیت خروجی: 4.8~6 کیلو ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.8

یو پی اس - TLMEMO S 1kVA

ظرفیت خروجی: 700(800)~1000 ولت آمپر
ورودی تک فاز خروجی تک فاز
ضریب توان 0.7/0.8

«« « 2/ » »»