تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف در دو مدل کلی، ثابت و کشویی ساخته می‌شوند

برای توزیع برق فشار ضعیف در کارخانجات و تأسیسات صنعتی و عمرانی معمولاً از تابلوهای ثابت استفاده می‌شود. تابلوهای فیکس نسبت به تابلوهای کشوئی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است و صرف نظر از انعطاف پذیری بیشتر تابلوهای کشوئی در تعمیرات و بهره‌برداری ، تابلوهای ثابت از نظر فنی فاقد کمبود خاصی می‌باشند.
تابلوهای کشوئی عمدتاً در موتورخانه‌ها و تأسیسات دارای الکتروموتورها و مصرف کننده‌های نسبتاً هم سنخ بکار می‌رود. از نظرتداوم بهره‌برداری و انعطاف در تعمیرات ، این تابلوها کارآیی بالایی دارند ، اما بهاء تمام شده آنها در مقایسه با تابلوهای ثابت به نسبت قابل توجهی بیشتر است..