تالیران در مسیر توسعه

تالیران در سال 1369 پا به عرصه صنعت ایران گذاشت. هر چند فراز و نشیب در مسیر توسعه شرکت کم نبوده، اما از بدو فعالیت تا اکنون در مجمع با رشدی نسبتاً موزون و پایدار پیش رفته ایم و امیدواریم نه تنها به مسیر تعالی خود همچنان ادامه دهیم بلکه در سایه همکاری های فنی و بازرگانی با دو شرکت معظم اروپا یعنی Siemens  و ABB  موفق شویم بر آهنگ توسعه تالیران بیش از پیش شتاب ببخشیم.  برای مشارکت در پروژه های عمرانی و صنعتی داخل و خارجِ کشور در زمینه تأمین محصولات زیر، تالیران می تواند همکاری مطمئن و منصف برای شما باشد:
1-    انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط
2-    تابلوهای کنترل و PLC
3-    تابلو و پست های کمپکت
4-    شارژرهای باطری صنعتی
5-    سینی و نردبان کابل
ضمناً برای نصب و راه اندازی تأسیسات الکتریکی و اتوماسیون، بویژه در پیوند با محصولات شرکت، از پیشنهادات رسیده استقبال می کنیم.   

نمونه هایی از محصولات